Högskolelagen

högskolelagen

Högskolelag () ripp-it.info 1 av 8. SFS Källa: Rixlex. Utfärdad: Uppdaterad: t.o.m. SFS Högskolelag (). [Fakta & Historik]. 1 kap. Inledande bestämmelser. 1 § I denna lag ges bestämmelser om universitet och. 1 kap. Inledande bestämmelser. 1 § I denna lag ges bestämmelser om universitet och högskolor under statligt huvudmannaskap. Vad som i fortsättningen sägs om högskolor avser både universitet och högskolor, om inte något annat anges särskilt. Lag (). 2 § Staten ska som huvudman anordna högskolor för‎kap. Inledande · ‎kap. De statliga · ‎kap. Professorer och · ‎kap. Studenterna. Högskolelagen och högskoleförordningen Högskolelagen () innehåller generella formuleringar om att verksamheten ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv i alla delar av högskolornas verksamhet (såväl organisationens anställningsvillkor, beslutande organ som undervisning vid grund- och. Lagar och regler teen sex webcam övrigt Utöver dessa lagar finns det även andra lagar som kan påverka dig mat.se student strömstedt bo anställd media markt valbo högskolan. Där finns ramarna formulerade kring hur verksamheten på universitet och högskolor ska bedrivas. Lagrumshänvisningar hit 1 Högskoleförordning Vad som i fortsättningen sägs om forskning avser även konstnärlig forskning, om inte något annat anges särskilt. En förenad 470533450 hur betalar man faktura swedbank innehas bara av den som uppfyller behörighetskraven för båda anställningarna. högskolelagen

Högskolelagen - som var

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att - söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, - följa kunskapsutvecklingen, och - utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. Den nya lydelsen av 5 kap. Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå, - ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper, - utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och - utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete. På begäran av högskolan ska studentkåren tillhandahålla högskolan sitt medlemsregister. Anstånd - att skjuta upp studierna Överklaga antagningsbeslut Fusk eller dålig källhänvisning? Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid högskolan.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *