Crp värden

crp värden

Hög sänka. SR-stegring. Sänkeutredning. ICD R Se även avsnittet Feber i kapitlet Andningsvägarnas sjukdomar! Definition: Ospecifik inflammationsparameter som utgör ett mått på sedimentationshastigheten uppmätt efter 1 timma. Följande normalvärden brukar anges: Barn: 0 – 2 år: 0 – 6 mm. Barn: 2 – 16 år: 0. Hej. En vanlig sänka bör vara under 15mm. Hög sänka kan betyda att man har en infektion i kroppen eller någon reumatisk sjukdom. Det finns också andra orsaker till hög sänka. S.k snabbsänka (CRP) stiger snabbt vid en infektion och är mer typisk för infektion. Normalvärdet är under Med vänlig hälsning, Sven Britton. CRP-värdet mäts för att kontrollera om man har en infektion eller inflammation i kroppen. crp värden

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *